...

Categories

Axtarışı dəqiqləşdirin
  • Ağardıcının növü
  • Brend
Axtarışı dəqiqləşdir
Göstər
Sırala:
Ağardıcı maye Libra
Əlyazmalarda və çap olunmuş mətnlərdə düzəliş üçün tez quruyan ağardıcı maye. Birinci dəfədən m..
Ağardıcı maye Flamingo
Əlyazmalarda və çap olunmuş mətnlərdə düzəlişlər üçün tez quruyan ağardıcı maye. Həcmi - 20 ml...
Maye-həlledici Retype
Ağardıcı üçün durulducu. Həcmi - 20 ml. ..
Ağardıcı qələm Dolphin
Əlyazmalarda və çap olunmuş mətnlərdə düzəlişlər üçün tez quruyan ağardıcı mye. Həcmi - 12 ml. ..
Kağız üzərində düzəlişlər üçündür. Quru və təmizdir. Bərk gövdəyə malikdir. Xəttin qalınlığ..
Ağardıcı qələm Dolphin
Diyircəkli ucluğu sayəsində tez düzəliş etmək olur. Tutqaclı qapağı vardır. İysiz və tez quru..
Diyircəkli ucluğu sayəsində tez düzəliş etmək olur. Tutqaclı qapağı vardır. İysiz və tez quru..
Ağardıcı lent Deli 8120
Kağız üzərində düzəlişlər üçündür. Quru və təmizdir. Bərk gövdəyə malikdir. Lentin eni - 5 ..
Kağız üzərində düzəlişlər üçündür. Quru və təmizdir. Bərk gövdəyə malikdir. Lentin eni - 5 ..
Kağız üzərində düzəlişlər üçündür. Quru və təmizdir. Bərk gövdəyə malikdir. Lentin eni - 5 ..
Kağız üzərində düzəlişlər üçündür. Quru və təmizdir. Bərk gövdəyə malikdir. Lentin eni - 5 ..
Kağız üzərində düzəlişlər üçündür. Quru və təmizdir. Bərk gövdəyə malikdir. Lentin eni - 5 ..
Kağız üzərində düzəlişlər üçündür. Quru və təmizdir. Bərk gövdəyə malikdir. Lentin eni - 5 ..